Sateenkaarikynä on LHBTIQA+ yhteisön omaa taidetta ja journalismia tukeva ja niiden asemaa edistävä yhdistys

Sateenkaarikynän tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten sekä heidän muodostamiensa ryhmien työtä oman taiteensa luomiseksi sekä esille tuomiseksi. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölähtöistä journalismia.

Laajemmat nettisivumme ja lisätietoja löydät osoitteesta: https://sateenkaarikyna.eu/

Vuoden 2021 yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 10€ ja kannatusjäsenten jäsenmaksu on 25€. Varsinainen jäsen voi anoa jäsenmaksusta vapautusta taloudellisista syistä hallitukselta. Kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö tai oikeushenkilö, kuten yritys tai yhdistys, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.